Трендот на доцнење со исплата на породилно боледување продолжува и

До кога државата ќе си игра со животите на најмалите? Фондот за здравствено осигурување повторно ги остави без пари корисниците на боледување и породилно отсуство  Не навремената исплата ги држи во неизвесност многу семејства на кои најмногу им е потребна парична помош. По социјалните мрежи секојдневно има поплаки од мајки чие породилно отсутво скоро секој […]Read More