Нови 7.400 гортекс униформи за припадниците на Армијата

 Нови 7.400 гортекс униформи за припадниците на Армијата
Нови 7.400 гортекс униформи за припадниците на Армијата.
„Во ситуација кога сами си ги решавате проблемите и сојузниците подобро ќе ви помогнат. Обезбедивме нови униформи и чизми за Армијата, завршена е јавната набавка за втора униформа за секој припадник, ја комплетираме свечената униформа и обезбедивме, за прв пат, спортска опрема за секој припадник на Армијата. Со донацијата на гортекс одела од сојузничка Турција кои исто така ќе ги добие секој офицер, пофофицер и војник можеме да кажеме дека македонската Армија е опремена Армија“Можно е да е слика од еден или повеќемина, military uniform и надворМожно е да е слика од еден или повеќемина, луѓе кои стојат, military uniform и надворМожно е да е слика од еден или повеќемина, луѓе кои стојат и надворМожно е да е слика од еден или повеќемина, луѓе кои стојат и надвор

Related post