Легендарна приказна од Демир Капија

 Легендарна приказна од Демир Капија
Тврдината Просек била во составот на Српската држава се до смртта на цар Душан во 1355 година. Потоа распаднатата Душанова држава ја разделиле на повеќе самостојни владенија. Просек и Тиквешија-та влегле првобитно во владеењето на браќата Константин и Драгаш Дејановиќ, а потоа во кралството на Волкашин и Марко. За КралиМарко КралеМарко имаме многу легенди низ Македонија 🙂 Меѓу другите се верува дека кога Крали Марко поминувал оттука со својот коњ Шарец и си одел во Просек дупката во карпата ја направил неговиот коњ кога го прескокнал Вардар
-Сега таа карпа со големата дупка на среде која се гледа од сите страни на една од карпите над Вардар во нашата клисура е потсетник за едно дамнешно време за кое што целиот Балкан си има свои легенди и песни.
Во 1385 година Тиквешијата и Демиркапискиот регион биле заземенинод турскиот војсководач Тимурташ паша. Кралот Марко кој тогаш владеел со Македонија, станал турски вазал Кога загинал во 1395 година, Македонија и Демир Капија дефинитивно потпаднале под турската власт.Нема опис за фотографијата.
Можно е да е слика од дрво, природа и планина
Можно е да е слика од природа

Related post